Boken

BOK: Kreativitet och Barns Lärande

280 kr (inkl. 6% moms)

Pris inklusive moms. Porto tillkommer.
Boken levereras inom 3-5 dagar.


Beställ boken

 

Ur innehållet
Pedagogik och barns lärande
Lek och lärmiljöer
De yngre barnens lärande, 1-3 år
De äldre barnens lärande, 3-5 år
Språkutvecklande projektarbete
Dokumentation och reflektion

Vad kan undervisning och lärande i förskolan vara? I Skollagen beskrivs undervisning som målstyrda processer, som syftar till utveckling och lärande, genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.

Hur skapar vi förutsättningar för barns lärande och utveckling? Utifrån teorier och beprövad erfarenhet med stöd i förskolans läroplan, beskriver Birgitta Emriksson och My J Swahn, hur barn tillägnar sig nya kunskaper och erfarenheter genom lek, utforskande, kreativa aktiviteter och språklig utveckling. I det här perspektivet handlar förskolepedagogiken om att skapa en utmanande och intresseväckande lärmiljö, som både innehåller trygg omsorg och kunskapsutvecklande aktiviteter.

Med ett generöst och rikt bildmaterial och konkreta exempel från de förskolor som Birgitta Emriksson och My J Swahn har samarbetat med beskriver de det pedagogiska arbetet. De visar hur förskolans rum och material, olika projektarbeten samt spontana och vardagliga aktiviteter bildar en helhet i barnens lärande och utveckling. De beskriver också hur lärande sammanhang skapas i interaktion barnen emellan och mellan barnen och pedagogerna kring idéer och frågeställningar som bidrar till nya insikter och färdigheter. De beskriver och analyserar den pedagogiska dokumentationen och dess betydelse för att synliggöra det pedagogiska arbetet och barnens lärprocesser.


Boken har uppmärksammats eller recenserats i följande tidningar:

Förskolan, Lärarförbundet
Modern Barndom, Reggio Emilia Institutet
Kultursidan, GT
Opsis Barnkultur, om barnkultur för vuxna

 

Text och foto
Birgitta Emriksson har under många år arbetat med utbildning av pedagoger i förskolan. Bland annat har hon undervisat på Förskollärarprogrammet, Stockholms Universitet. Hon är numera verksam vid utbildningsföretaget och bokförlaget Skapande Pedagogik. Hon har även medverkat i antologin Exemplet Reggio Emilia (2005).

Foto och fotodokumentation
My J Swahn har under många år arbetat som förskolechef och ateljérista. I dag arbetar hon som pedagogisk utvecklingschef inom en förskoleenhet i Stockholm. Hon är också verksam som föreläsare, handledare och utbildare för Skapande Pedagogik.

Grafisk design
Katinka Holst Tenje utbildad inom design och marknadsföring i Chicago och Colorado. Frilansar inom visuell design sedan 2014.

 

Boken innehåller 130 sidor varav 40 sidor är färgfotografier.
ISBN 978-91-639-1760-8

Pris 280 kr inklusive moms. Porto tillkommer.

Boken levereras inom 3-5 dagar.

 

Följ oss på sociala medier

Facebook
Instagram